miércoles, 8 de febrero de 2012

Normativa de pesca en augas continentais en Galicia para a temporada 2012

O 18 de Xaneiro saiu publicada no D.O.G. a orde pola que se establece a normativa de pesca en augas continentais en Galicia para a temporada 2012.

Con carácter xeral; o período hábil para a pesca da troita vai dende o 18 de Marzo ó 31 de Xullo. Nos coutos de pesca sen morte, coutos intensivos e tramos de pesca sen morte, o período hábil vai dende o 18 de Marzo ata o 30 de Setembro. Nas masas de auga establecidas como como de salmón, reo e nas cabeceiras de ríos de montaña será dende o 1 de Maio a o 31 de Xullo.
A gran novidade desta temporada é que con carácter xeral o período hábil para a pesca da troita acórtase en 15 días. Pero por outra banda, nos coutos convencionados coas sociedades colaboradoras de pesca, prolóngase a temporada ata o 30 de Setembro na modalidade de pesca sen morte. Ademais, nos coutos tradicionais poderase pescar na devandita modalidade os xoves, establecidos coma días inhábiles para estes coutos na modalidade de pesca tradicional.

No hay comentarios: