miércoles, 8 de febrero de 2012

Normativa de pesca en augas continentais en Galicia para a temporada 2012

O 18 de Xaneiro saiu publicada no D.O.G. a orde pola que se establece a normativa de pesca en augas continentais en Galicia para a temporada 2012.

Con carácter xeral; o período hábil para a pesca da troita vai dende o 18 de Marzo ó 31 de Xullo. Nos coutos de pesca sen morte, coutos intensivos e tramos de pesca sen morte, o período hábil vai dende o 18 de Marzo ata o 30 de Setembro. Nas masas de auga establecidas como como de salmón, reo e nas cabeceiras de ríos de montaña será dende o 1 de Maio a o 31 de Xullo.
A gran novidade desta temporada é que con carácter xeral o período hábil para a pesca da troita acórtase en 15 días. Pero por outra banda, nos coutos convencionados coas sociedades colaboradoras de pesca, prolóngase a temporada ata o 30 de Setembro na modalidade de pesca sen morte. Ademais, nos coutos tradicionais poderase pescar na devandita modalidade os xoves, establecidos coma días inhábiles para estes coutos na modalidade de pesca tradicional.